Welke Verzekeringen Moet Je Afsluiten Als Zelfstandige? - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Published Jan 09, 22
7 min read

Wanneer Is De Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ... - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

SAVE Insurance BXL

Av. de la Chevalerie 7, 1040 Etterbeek
02 216 85 20
Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

Als je niet (goed) verzekerd bent, kan een brand bijvoorbeeld het einde van je business betekenen. En heb je personeel in dienst? Gaat je medewerker vaak met zijn bedrijfswagen op pad? Vergeet ook niet aan jezelf te denken, en aan je gezin. Wat gebeurt er met je zaak als jou iets overkomt, om maar iets te zeggen? Kortom, verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming.

4 domeinen die aandacht verdienen Het aanbod aan verzekeringen is enorm. Hoe zie je dan het bos nog door de bomen? Je kan starten met de dingen wat eenvoudiger voor te stellen. Aan de hand van de volgende vier domeinen kan je samen met een verzekeringstussenpersoon een aanpak op maat van je zaak bepalen.

banale risico’s) en dewelke u verzekert (bv. diegene die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang kunnen brengen), maar altijd met de nodige aandacht voor preventie. : met welke risico’s krijgen je medewerkers te maken? Zorg dat ze optimaal verzekerd zijn. Denk ook aan jezelf en aan je gezin.

Jouw Vereniging Goed Verzekerd - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Autoverzekering Simuleren & Online Aanvragen - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar StabroekAutoverzekering Vergelijken - Auto Verzekeren Binnen 5 ... - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Herentals


brand), je materieel, je voorraden, je machines,…? Je mensen Je krijgt een ongeval op het werk of privé. Of je wordt ziek. Kom je rond met het magere wettelijk vervangingsinkomen? En wat als je blijvende letsels overhoudt? Denk zeker aan de vaste kosten die blijven doorlopen: leningen, huur van gebouwen of machines, kosten voor onderhoud en herstellingen, boekhoudkosten, telefoonabonnement of verzekeringspremies.

Denk dus op tijd aan later, zelfs al kan je maar een klein bedrag sparen. , Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor starters met vennootschap Wat zijn de financiële gevolgen voor je nabestaanden als je vroegtijdig overlijdt? Kan je familie een bepaalde periode financieel overbruggen? Kan ze privéleningen en/of bedrijfskredieten verder afbetalen? Aanvullende overlijdenswaarborg in je SVAPZ, POZ of IPT Schuldsaldoverzekering voor de bedrijfskredieten van je vennootschap Je bent wettelijk verplicht om je medewerkers bij een arbeidsongeval te beschermen tegen inkomensverlies, ongeschiktheid en overlijden (oldtimerverzekering).

Verzeker je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met je bedrijfsactiviteiten. Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Door een brand of ontploffing in je zaak raken mensen ernstig gewond. Verplichte verzekering objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing voor uitbaters van bedrijfslokalen die voor het publiek of je klanten toegankelijk zijn Schade door derden of je wordt verdacht van een misdrijf? Verzekering die je informeert over je rechten en je bijstaat in de rechtbank Je voertuigen Je veroorzaakt met je bedrijfsvoertuig stoffelijke schade(blikschade, schade aan gebouwen, enz.) en/of lichamelijke schade (doden of gewonden) aan anderen in het verkeer.

Aansprakelijkheidsverzekering - Ba - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Verzekering die de financiële gevolgen van schade aan of diefstal van je voertuig dekt Je patrimonium Denk maar aan computers, voorraden en materieel. Zijn die goed in kaart gebrachten verzekerd tegen brand? En ook tegen diefstal? Verzekering die uw gebouwen en bedrijfsgoederen financieel beschermt tegen de gevolgen van schade door brand, water, storm, natuurrampen, glasbreuk, vandalisme of diefstal Zijn je winst en de betaling van je vastekosten veiliggesteld na zware brandschade? Verzekering die na een zwaar schadegeval de daling van het bedrijfsresultaat van uw onderneming vergoedt Praat erover! Raak je er nog niet helemaal aan uit? Geen tijd? Een verzekeringstussenpersoon is wat je nodig hebt! Hij of zij kan met jou overlopen welke risico’s je eventueel zelf draagt, en welke je verzekert.: tekst aangeleverd door KBC Verzekeringen. Verzekeringen zijn veel meer dan vaste kosten voor jouw onderneming. Ze bieden je de bescherming die je als ondernemer goed kan gebruiken Video: welke verzekeringen neem ik het best als zelfstandige? .

Werkt u als zelfstandige in België? Dan moet u tot vier verzekeringen verplicht afsluiten. Bekijk hier wat deze polissen inhouden, en of u tot de doelgroep behoort. We beginnen met een speciaal geval: de brandverzekering. Deze is niet verplicht, maar hij wordt wel bijzonder warm aanbevolen. Hij biedt namelijk de beste bescherming voor uw zaak én voor uw woning.

Welke Verzekeringen Beschermen Je Voertuigen? - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

De volgende vier verzekeringen zijn wel wettelijk verplicht: 1. U hebt een voertuig Alle voertuigen op de openbare weg moeten een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) hebben. Dus ook auto's, lichte vrachtwagens of vrachtwagens van zelfstandigen - verzekering auto. Het is simpel: zonder BA-verzekering geen nummerplaat. 2. U hebt personeel Zodra u personeel in dienst hebt, moet u een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheid Als zelfstandige kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die u toebrengt aan klanten, leveranciers of derden. Sommige beroepen moeten daarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De overige verzekeringen zijn vrij te kiezen Vaak is het nuttig om extra verzekeringen af te sluiten om u te beschermen tegen bijkomende risico's. De meest voorkomende verzekeringen zijn: In combinatie met de brandverzekering: Verder: Meer weten? Een goede bescherming kan u heel wat financiële problemen besparen.

Beste Autoverzekering 2022 - Test Aankoop Verzekeringen - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar BorgerhoutAutoverzekering Simuleren & Online Aanvragen - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Mol


Hij kent u en uw zaak en geeft u graag persoonlijk advies op maat.

Welke Verzekeringen Zijn Wettelijk Verplicht Voor Een - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Iedereen die bij de organisatie van een evenement betrokken is, kan aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden. De meeste vzw’s en feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan zijn wettelijk de vrijwilligers daartegen te verzekeren - verzekering lichte vracht. Wanneer een evenement echter buiten de reguliere werking van de organisatie valt, is het goed mogelijk dat de groepspolis de burgerlijke aansprakelijkheid (BA) van de vrijwilligers niet dekt.

Ook wanneer je wettelijk niet verplicht bent om een verzekering BA af te sluiten, bijvoorbeeld als je een kleine feitelijke vereniging zonder personeel bestuurt, raden we je sterk aan om dat toch te doen. Zonder zo’n verzekering kan een organisator persoonlijk opdraaien voor schade die (een van) zijn medewerkers aan derden hebben veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid.

Wanneer de BA van de organisator en medewerkers niet gedekt is, zal schade aan derden worden verhaald op de vereniging, in het geval van een vzw, of de verantwoordelijke persoon zelf, in het geval van een feitelijke vereniging. Dat kunnen ook de bestuurders van de vzw zijn, omdat die hebben nagelaten een polis BA af te sluiten.

De Verzekering Beroepsaansprakelijkheid: Wat, Wanneer, Voor ... - Verzekeringsmakeleaar Etterbeek

Autoverzekeringen Simuleren En Vergelijken (België) 2022 - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar DeurneAutoverzekering Simuleren & Online Aanvragen - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Geel


De schade mag niet te wijten zijn aan eigen schuld, een actieve daad of nalatigheid. De verzekering neemt dus de mogelijke schuld niet weg. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid dekt twee soorten schade: en , van de terugbetaling van medische kosten tot een invaliditeitsuitkering.

Verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid Een fout is snel gebeurd: het geven van een verkeerde behandeling het toedienen van een te hoge dosis van een geneesmiddel, het laattijdig doorsturen van een patiënt naar een specialist,… Patiënten deinzen er steeds minder voor terug om een klacht in te dienen. Waar moet je op letten bij het afsluiten van een verzekering Medische Beroepsaansprakelijkheid? Zorg ervoor dat je een verzekeringscontract afsluit, dat uw aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel verzekert tot 5.

Test: De Beste Autoverzekering Ijn 2022 - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Rumst5 Tips Om De Beste Autoverzekering Te Vinden - Onafhankelijk Verzekeringsmakeleaar Merksem


Bij je overlijden kunnen zij zich richten tot je erfgenamen. Je kan dus best een verzekering afsluiten die uw aansprakelijkheid dekt gedurende 20 jaar na een medische fout (het zogenaamde ‘schadeverwekkend feit’), ook al heb je je contract stopgezet. Door te kiezen voor het systeem van het ‘schadeverwekkend feit’ zorg je ervoor dat je verzekerd bent voor de schade berokkend aan derden ingevolge prestaties die je uitvoerde tijdens de duur van het contract zelfs indien de schade zich voordoet na de afloop van de polis.

More from Markt, Eten drinken, Deals